career coach

De vaak gestelde vraag “Hoe word ik coach?” is voor veel mensen het startpunt om over na te denken. Er zijn talrijke antwoorden die een persoon ertoe aanzetten na te denken over zijn bekwaamheden en beroepskeuze.

Velen geloven dat het de bekwaamheden van een persoon zijn die zijn weg naar een Career coach  inhalen. Er is wetenschappelijke verificatie voor deze opvatting. De vraag wordt dus op de proef gesteld. Dit eenvoudige onderzoek is in feite rudimentair in die zin dat er geen objectieve maatstaf is waarop de antwoorden kunnen worden gebaseerd.

Hier zijn mensen die het antwoord kunnen zoeken:

1. 1. Wat heeft u gekwalificeerd om coach te worden?

2. Schrijf uw antwoorden op.

3. Ga zorgvuldig na wat je sterke en zwakke punten zijn.

4. Bent u meestal solitair of hebt u een toegewijd team?

5. Wat is uw favoriete manier om taken te plannen en uit te voeren?

6. Welke vaardigheid heeft u volgens u aan uw beroep te bieden?

7. Wat is het verschil tussen een “lange termijn” en een “korte termijn” visie?

8. Wat is een middel om de kwaliteit van uw diensten te meten?

Hoe wordt u coach?

1. Kwalificaties: De sleutel is gekwalificeerd te zijn in het beroep van coach, of het nu een coach fysiotherapie of ergotherapie is. In één woord, het ondergaan van opleiding en ontwikkeling verhoogt uw kansen op kwalificatie tijdens het proces. Het hebben van een formele opleiding is ook belangrijk. De Universiteit van Californië, bijvoorbeeld, biedt een master in PT, en de certificering in dezelfde wordt aangeboden door de National Board PT, dat is de PT certificering raad in de Verenigde Staten.

2. Persoonlijkheid: Veel coaches willen gezien worden als positief en krachtig. Een coach die vriendelijk en aanmoedigend is, zal door de cliënten gewaardeerd worden. Het concept van teamcoaching ontleent zijn aard aan de psychologie van Ugo contemplate: “ichondres”. Ugo betekent getwijfeld, en verwijst naar een persoon met twijfels over een bepaalde situatie, verweerder, of een persoon met discrepantie tussen wat hij zegt en zijn actie. Medres betekent begrijpen en omgaan met twijfel, en verwijst naar een persoon die de menselijke natuur en gedrag begrijpt en beslist wat juist is. Psychologen beschrijven Medres als iemand die een manier heeft om met woorden om te gaan, en een invloed heeft op hun onderbewustzijn. Coachen is een vorm van omgaan met zichzelf. Een psycholoog legt uit dat psychische problemen effectief kunnen worden behandeld door affirmatie, een affirmatie is een uitspraak die delen van het zelf bevat. Verwaarlozing daarentegen is een onevenwichtige mentale toestand waarin delen van het zelf worden verworpen of genegeerd. “Ik ben niet perfect,” bevestigt de geest. “Ik hoefde mezelf alleen maar te corrigeren,” is verdeeldheid die ik voortdurend in mezelf zie. “Ik ben geen mislukkeling,” is de reden waarom ik overwoog een veeleisender pad te volgen om mijn gerealiseerde talent en potentieel te bereiken.

3. Life coaching betekent de persoon emotioneel, intellectueel, lichamelijk en sociaal ondersteunen en inspireren. Een coach zal de persoon aanmoedigen om zijn waarde en talenten te realiseren. Hij zal zich niet neerleggen bij zijn huidige toestand en deze trachten te corrigeren. In plaats daarvan zegt een levenscoach: “Ik hou van je met je eigen sterke punten; laat me je tonen hoe je de controle over je leven kunt hebben.”

Het is nauwelijks mysterieus waarom alleen al de formulering van de eerste een enorme boodschap inhoudt. In werkelijkheid kan alleen al de mogelijkheid van een coach in iemands leven gevoelens van veiligheid en vervulling bevorderen.

Dus, hoewel de wereld schijnbaar Rest inȃ samengevat, biedt een levenscoach inzicht in de diepere zin van betekenis en doel, en inspireert een gevoel van leven uit iemands altijd!